CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Tất cả các hình ảnh, bố cục hiển thi, nội dung trên website songwolvina.com đều thuộc sở hữu của chúng tôi, mọi sự trích dẫn, sử dụng phải đảm bảo các điều kiện: (1) nguyên vẹn nội dung, (2) ghi rõ nguồn trích dẫn, (3) không sử dụng cho mục đích thương mại.

***Khi quý khách đã truy cập vào website của chúng tôi thì xem như đã đồng ý với các chính sách này.