THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 3 /2018

Công Ty cổ phần SongWol Vina thông báo tuyển dụng một số vị trí sau làm việc tại Chi nhánh Hồ Chí Minh, Đà nẵng, Hà nội. Môi trường học hỏi đầy thú vị hãy tham gia với chúng tôi:

Vị trí tuyển dụng Thời hạn nộp hồ sơ
Nhân viên bán hàng 30/3/2018
Nhân viên kinh doanh 30/7/2018

Nộp đơn tuyển dụng

NamNữ