CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG!

SONGWOLVINA.COM không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA.

1) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

Các thông tin thông tin cá nhân của các thành viên, có thể được chúng tôi sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:

  • Tư vấn thông tin liên hệ khách hàng
  • Dùng để gửi các sản phẩm khi khách hàng yêu cầu đặt hàng trên website songwolvina.com: chúng tôi gửi các sản phẩm bằng: địa chỉ, số điện thoại mà khách hàng cung cấp để gửi các sản phẩm cho khách hàng.
  • Dùng trong gửi thông báo, thực hiện các chương trình quảng cáo, PR cho các dịch vụ mới được sử dụng trên website:

+ Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email.

+ Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

+ Dùng để liên lạc với thành viên khi chúng tôi điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.

+ Dùng để trả lời các thắc mắc của khách hàng: chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

2) Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ được sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, chăm sóc khách hàng
  • Cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
  • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
  • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch khác có liên quan.
  • Lưu trữ thông tin khách hàng đến khi khách hàng tự động hủy bỏ hoặc yêu cầu hủy bỏ.

3) Phương thức chỉnh sửa thông tin

  • Khách hàng đâng nhập vào hệ thống website: SONGWOLVINA.COM  – > Tài khoản – > Chỉnh sửa tài khoản (https://songwolvina.com/tai-khoan/edit-account/).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *