Thứ ba, Ngày 24/10/2017
온라인지원
(0272) 3777 888
   

SW ZTW FACE - 34*80cm

Vote :
: Songwol
: Việt Nam
제품코드 : 40
:
:
제품가격 : 58,000 VNĐ
Price dealer : Giá ưu đãi cho đại lý

(0272) 3777 888

1    Quản lý đơn hàng dễ dàng
2    Lưu thông tin tiện cho việc mua hàng lần sau
3    Sử dụng phiếu quà tặng

품명: Songwol - SW ZTW FACE

사이즈: 34*80cm

중량: 103.4g

색상: Blue, Green, Ivory, Pink

면 종료: 100% Cotton - Non Twist

HAND, FACE, MINI BATH, BATH 4가지의 다양한 사이즈로 만들어진 제품입니다.

송월타월 무연사만의 솜사탕처럼 부드러운 감촉으로 민감한 피부에도 걱정없는 제품입니다.

무연사의 부드러움과 은은한 색감이 어우러지 포근한 느낌의 제품입니다

무연사는 일반면사와는 달리 꼬임이 없어 목화솜 같이 포근하고 부드러운 감촉을 느낄 수 있습니다.

매우 부드러운 터치감을 느낄 수 있는 제품입니다

 

일반적인 실은 섬유 한가닥을 가지런히 한 후 꼬임을 주면서 만들어지나, 무연사는 일반면사와는 달리 꼬임이 없어 목화솜 같이 포근하고 부드러운 감촉을 느낄 수 있습 니다. 매우 가볍고 흡수가 빠른 장점이 있습니다. 포근한 감촉으로 여성 및 유아의 민감한 피부에 매우 적합합니다.

Votes: hidden_email
Security Code :  


Face Towel Related Product
CM CIRCLE FACE

CM CIRCLE FACE

Face Towel
83,000 VNĐ
CM TAKE FACE

CM TAKE FACE

Face Towel
66,000 VNĐ
AB SPEED FACE - 40*78cm

AB SPEED FACE - 40*78cm

Face Towel
47,000 VNĐ
TG CRYSTAL FACE - 40*80cm

TG CRYSTAL FACE - 40*80cm

Face Towel
54,000 VNĐ
TG ELEGANCE FACE - 40*80cm

TG ELEGANCE FACE - 40*80cm

Face Towel
57,000 VNĐ
TG LINE BORDER FACE - 40*80cm

TG LINE BORDER FACE - 40*80cm

Face Towel
50,000 VNĐ
12% TG SQUARE FACE - 34*78cm

TG SQUARE FACE - 34*78cm

Face Towel
50,000 VNĐ
44,000 VNĐ
TG DOTLINE FACE - 34*78cm

TG DOTLINE FACE - 34*78cm

Face Towel
49,000 VNĐ
SH SUGAR FACE  - 34*78cm

SH SUGAR FACE - 34*78cm

Face Towel
38,000 VNĐ
COCOBERRY FACE - 34*75cm

COCOBERRY FACE - 34*75cm

Face Towel
46,000 VNĐ
Banner sroll lèt