Thứ ba, Ngày 24/10/2017
온라인지원
(0272) 3777 888
   

BAMBOO FLOWER FACE - 34*78cm

Vote :
: Songwol
: Việt Nam
제품코드 : 35
:
:
제품가격 : 48,000 VNĐ
Price dealer : Giá ưu đãi cho đại lý

(0272) 3777 888

1    Quản lý đơn hàng dễ dàng
2    Lưu thông tin tiện cho việc mua hàng lần sau
3    Sử dụng phiếu quà tặng

품명: Songwol - BAMBOO FLOWER FACE

사이즈: 34*78cm

중량: 115g

색상: Orange, Purple, Violet, Brown

종료: 50% Bamboo + 50% Cotton

아르누보 스타일로 탄생한 뱀부얀+면 제품입니다.

욕실을 한층 더 고급스럽게 만들어드릴 제품입니다.

색상차이를 이용하여 타월의 포인트를 준 제품입니다

이 제품은 뱀부얀의 특징인 흡수성, 냉감효과, 방취효과를 가지고 있는 제품입니다

BAMBOO YARN 30s/2 + COTTON 30s/2 - 대나무에서 추출한 100% 천연원사인 Bamboo Yarn은 일반 면에 비해 순간 흡수력이 70% 향상되어 수분을 더 빨리 흡수합니다. 또한 80% 향상된 항균성은 아토피를 예방 하고 실크같은 프리미엄의 터치감이 피부를 보호합니다. 이 밖에도 방취성 70%향상, 음이온 발생, 냉감효과 등의 다양한 기능을 가진 섬유입니다.

Votes: hidden_email
Security Code :  


Face Towel Related Product
CM CIRCLE FACE

CM CIRCLE FACE

Face Towel
83,000 VNĐ
CM TAKE FACE

CM TAKE FACE

Face Towel
66,000 VNĐ
AB SPEED FACE - 40*78cm

AB SPEED FACE - 40*78cm

Face Towel
47,000 VNĐ
TG CRYSTAL FACE - 40*80cm

TG CRYSTAL FACE - 40*80cm

Face Towel
54,000 VNĐ
TG ELEGANCE FACE - 40*80cm

TG ELEGANCE FACE - 40*80cm

Face Towel
57,000 VNĐ
TG LINE BORDER FACE - 40*80cm

TG LINE BORDER FACE - 40*80cm

Face Towel
50,000 VNĐ
12% TG SQUARE FACE - 34*78cm

TG SQUARE FACE - 34*78cm

Face Towel
50,000 VNĐ
44,000 VNĐ
TG DOTLINE FACE - 34*78cm

TG DOTLINE FACE - 34*78cm

Face Towel
49,000 VNĐ
SW ZTW FACE - 34*80cm

SW ZTW FACE - 34*80cm

Face Towel
58,000 VNĐ
SH SUGAR FACE  - 34*78cm

SH SUGAR FACE - 34*78cm

Face Towel
38,000 VNĐ
Banner sroll lèt