Thứ ba, Ngày 24/10/2017
온라인지원
(0272) 3777 888
   

TG ELEGANCE FACE - 40*80cm

Vote :
: Songwol
: Việt Nam
제품코드 : 30
:
:
제품가격 : 57,000 VNĐ
Price dealer : Giá ưu đãi cho đại lý

(0272) 3777 888

1    Quản lý đơn hàng dễ dàng
2    Lưu thông tin tiện cho việc mua hàng lần sau
3    Sử dụng phiếu quà tặng

품명: Songwol - TG ELEGANCE FACE

사이즈: 40*80cm

중량: 140g

색상: Beige, Green, Pink, Violet

종료: 100% Cotton

Face사이즈와 Bath사이즈로 제작되어진 제품입니다

 아르누보 양식에서 영감을 얻어 식물의 유기적인 형태를 화려하고 엔틱한 분위기로 표현한 제품입니다

깔끔한 스트라이프와 엔틱한 보더 부분으로 여성스러움을 강조한 제품입니다

항균, 방취 약품을 적용한 Anti-Bacteria 제품으로 여성 및 유아용으로 적합한 제품 입니다

금사로 표현된 자수가 타월을 한층 고급스럽게 만들어 줍니다

최고급 13s/1 Coma사를 사용한 제품입니다

 최고급 코마사(COMBED YARN) 13s/1, 코마사는 원사를 빗질해 미세먼지나 이물질을 제거하는 코마공정을 마친 고급면사 입니다. 일반 면사보다 섬유길이가 길고 잘 끊어지지 않아 내구성이 뛰어납니다. 코마사는 은은한 광택이 나고 오래 사용해도 부드러우며 먼지가 나지 않는 우수한 면사입니다.

Votes: hidden_email
Security Code :  


Face Towel Related Product
CM CIRCLE FACE

CM CIRCLE FACE

Face Towel
83,000 VNĐ
CM TAKE FACE

CM TAKE FACE

Face Towel
66,000 VNĐ
AB SPEED FACE - 40*78cm

AB SPEED FACE - 40*78cm

Face Towel
47,000 VNĐ
TG CRYSTAL FACE - 40*80cm

TG CRYSTAL FACE - 40*80cm

Face Towel
54,000 VNĐ
TG LINE BORDER FACE - 40*80cm

TG LINE BORDER FACE - 40*80cm

Face Towel
50,000 VNĐ
12% TG SQUARE FACE - 34*78cm

TG SQUARE FACE - 34*78cm

Face Towel
50,000 VNĐ
44,000 VNĐ
TG DOTLINE FACE - 34*78cm

TG DOTLINE FACE - 34*78cm

Face Towel
49,000 VNĐ
SW ZTW FACE - 34*80cm

SW ZTW FACE - 34*80cm

Face Towel
58,000 VNĐ
SH SUGAR FACE  - 34*78cm

SH SUGAR FACE - 34*78cm

Face Towel
38,000 VNĐ
COCOBERRY FACE - 34*75cm

COCOBERRY FACE - 34*75cm

Face Towel
46,000 VNĐ
Banner sroll lèt