Thứ ba, Ngày 24/10/2017
온라인지원
(0272) 3777 888
   

TG CRYSTAL FACE - 40*80cm

Vote :
: Songwol
: Việt Nam
제품코드 : 28
:
:
제품가격 : 54,000 VNĐ
Price dealer : Giá ưu đãi cho đại lý

(0272) 3777 888

1    Quản lý đơn hàng dễ dàng
2    Lưu thông tin tiện cho việc mua hàng lần sau
3    Sử dụng phiếu quà tặng

품명: Songwol - TG CRYSTAL FACE

사이즈: 40*80cm

중량: 135g

색상: Dark Brown, Light Brown, Dark Blue, Light Blue

종료: 100% Cotton

고급스러운 칼라에 투 톤 효과를 준 제품입니다.

엔틱플라워 이중 보더 사용으로 고풍스러운 느낌을 주는 제품입니다

욕실을 한층 더 고급스럽게 만들어드릴 제품입니다

TERRY GALLERY 자수가 타월을 한층 고급스럽게 만들어 줍니다

최고급 면 30수의 부드러움을 느낄 수 있는 제품입니다

송월의 면사는 타사 면사에 비해 부드럽고 먼지가 없으며 세탁 이후에도 섬유조직의

보존성이 높고 제품 고유의 색상을 오래 유지하는 우수한 천연섬유

 

 

 

Votes: hidden_email
Security Code :  


Face Towel Related Product
CM CIRCLE FACE

CM CIRCLE FACE

Face Towel
83,000 VNĐ
CM TAKE FACE

CM TAKE FACE

Face Towel
66,000 VNĐ
AB SPEED FACE - 40*78cm

AB SPEED FACE - 40*78cm

Face Towel
47,000 VNĐ
TG ELEGANCE FACE - 40*80cm

TG ELEGANCE FACE - 40*80cm

Face Towel
57,000 VNĐ
TG LINE BORDER FACE - 40*80cm

TG LINE BORDER FACE - 40*80cm

Face Towel
50,000 VNĐ
12% TG SQUARE FACE - 34*78cm

TG SQUARE FACE - 34*78cm

Face Towel
50,000 VNĐ
44,000 VNĐ
TG DOTLINE FACE - 34*78cm

TG DOTLINE FACE - 34*78cm

Face Towel
49,000 VNĐ
SW ZTW FACE - 34*80cm

SW ZTW FACE - 34*80cm

Face Towel
58,000 VNĐ
SH SUGAR FACE  - 34*78cm

SH SUGAR FACE - 34*78cm

Face Towel
38,000 VNĐ
COCOBERRY FACE - 34*75cm

COCOBERRY FACE - 34*75cm

Face Towel
46,000 VNĐ
Banner sroll lèt