Thứ ba, Ngày 24/10/2017
온라인지원
(0272) 3777 888
   

CM CIRCLE FACE

Vote :
: Sonwol
: Việt Nam
제품코드 : 21
:
:
제품가격 : 83,000 VNĐ
Price dealer : Giá ưu đãi cho đại lý

(0272) 3777 888

1    Quản lý đơn hàng dễ dàng
2    Lưu thông tin tiện cho việc mua hàng lần sau
3    Sử dụng phiếu quà tặng

품명: Songwol - CM CIRCLE FACE

사이즈: 40*80cm

중량:  160g

색상: Wine, Yellow Green, Ivory, Blue

면 종료: Bamboo 50% + Cotton 50%

비비드한 색깔과 개성있는 배색 라운드형의 패턴이 어우러진 제품입니다.

 군더더기 없이 깔끔한 디자인의 제품입니다.

선명하고 채도 높은 컬러 배색을 적용한 개성있는 제품입니다.

뱀부얀의 특징인 흡수성 냉감효과, 방취효과등을 가지고 있는 제품입니다.

 욕실을 한층 더 고급스럽게 만들어드릴 제품입니다.

대나무에서 추출한 100% 천연원사인 Bamboo Yarn은 일반 면에 비해 순간 흡수력이

70% 향상되어 수분을 더 빨리 흡수합니다. 또한 80% 향상된 항균성은 아토피를 예방

하고 실크 같은 프리미엄의 터치감이 피부를 보호합니다. 이 밖에도 방취성 70%향상,

음이온 발생, 냉감효과 등의 다양한 기능을 가진 섬유입니다.

Votes: hidden_email
Security Code :  


Face Towel Related Product
CM TAKE FACE

CM TAKE FACE

Face Towel
66,000 VNĐ
AB SPEED FACE - 40*78cm

AB SPEED FACE - 40*78cm

Face Towel
47,000 VNĐ
TG CRYSTAL FACE - 40*80cm

TG CRYSTAL FACE - 40*80cm

Face Towel
54,000 VNĐ
TG ELEGANCE FACE - 40*80cm

TG ELEGANCE FACE - 40*80cm

Face Towel
57,000 VNĐ
TG LINE BORDER FACE - 40*80cm

TG LINE BORDER FACE - 40*80cm

Face Towel
50,000 VNĐ
12% TG SQUARE FACE - 34*78cm

TG SQUARE FACE - 34*78cm

Face Towel
50,000 VNĐ
44,000 VNĐ
TG DOTLINE FACE - 34*78cm

TG DOTLINE FACE - 34*78cm

Face Towel
49,000 VNĐ
SW ZTW FACE - 34*80cm

SW ZTW FACE - 34*80cm

Face Towel
58,000 VNĐ
SH SUGAR FACE  - 34*78cm

SH SUGAR FACE - 34*78cm

Face Towel
38,000 VNĐ
COCOBERRY FACE - 34*75cm

COCOBERRY FACE - 34*75cm

Face Towel
46,000 VNĐ
Banner sroll lèt